ایجاد یک حساب کاربری

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده ضروری است.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *

اطلاعیه

بدینوسیله از کسانی که تمایل به عضویت در اتحادیه انرژی ایران را دارند، دعوت می شود با دفتر اتحادیه تماس حاصل فرمایند و یا از طریق از صفحه ی تماس با ما با ما در ارتباط باشند.

درباره اتحادیه

اساسنامه انجمن علمی انرژي خورشيدي ايرانفصل اول – كليات و اهداف
ماده 1: به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاء علوم و تكنولوژي هاي استفاده از انرژي خورشيدي در ايران و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مربوط، انجمن انرژي خورشيدي ايران كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده ميشود تشكيل ميگردد.
تبصره: منظور از انرژي خورشيدي كليه انرژيهايي است كه مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از خورشيد ميباشد و به طور كلي تمام انرژي هاي تجديدپذير را شامل ميگردد.

ماده2: انجمن مؤسسه اي غيرانتفاعي است و در زمينه  هاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت ميكند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيئت مديره آن نماينده قانوني انجمن ميباشد.
ماده3: مركز انجمن در شهر تهران به نشاني: خيابان انقلاب- خيابان فرصت- پلاك71-  سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي- طبقه سوم ميباشد و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمن هاي علمي ميتواند در هر منطقه اي از كشور تشكيل شود. 
تبصره: هيئت مديره ميتواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام كند به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار اعلام شود و كتباَ به اطلاع كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم‏، تحقيقات و فناوري برسد.

ماده4: انجمن از تاريخ تصويب اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل ميشود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است.

فصل دوم – وظايف و فعاليتها
ماده5: به منظور نيل به هدفهاي مذكور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد. 
1-5- ايجاد و تحكيم روابط علمي و تحقيقاتي در سطح ملي و بين المللي بين محققان و متخصصاني كه به گونه اي با علوم و تكنولوژي انرژي خورشيدي سر و كار دارند.
2-5- همكاري با نهادهاي اجرائي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح ها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.

3-5- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.
4-5- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي 
5-5- تشكيل گردهمايي هاي علمي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي
6-5- انتشار كتب و نشريات علمي در حدود موضوع انجمن و پس از اخذ مجوز لازمه

فصل سوم -  انواع و شرايط عضويت:
ماده 6: انواع و شرايط عضويت در انجمن عبارتست از:

1-6- عضويت پيوسته:
مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در كليه رشته هاي علوم، مهندسي و معماري ميباشند ميتوانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

2-6- عضويت وابسته:
افرادي كه داراي شرايط زير هستند مي¬توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند.
الف- كليه كساني كه داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته هاي مذكور در بند 1-6 باشند.
ب- كليه افرادي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته هاي مذكور در بند 1-6 شاغل باشند.

3-6- عضويت دانشجويي:
كليه دانشجوياني كه در رشته هاي علوم، مهندسي و معماري به تحصيل اشتغال دارند.

4-6- عضويت افتخاري:
شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي يا تجربي آنان در زمينه هاي انرژي هاي خورشيدي حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده اي نموده باشند.
تبصره1: اعضاي افتخاري كليه مزاياي اعضاي پيوسته انجمن بجز حق انتخاب شدن به عضويت هيئت مديره را دارا هستند.

5-6- اعضاي مؤسساتي (حقوقي):
سازمان هايي كه در زمينه هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي توانند به عضويت انجمن درآيند.
تبصره 1: افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته ها مذکور در بند 1-6  می¬باشند با تصویب هیأت مدیره می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره 2: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده7:  هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره1: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.
تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
 
ماده 8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
1-8- استعفای کتبی
2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه
تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.

فصل چهارم- ارکان انجمن
ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:
الف- مجمع عمومی
ب- هیأت مدیره
ج- بازرس

الف- مجمع عمومی
ماده 10: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته و وابسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل میشود.
1-10- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل میشود و با حضور یا رأی کتبی نصف بعلاوه یک کل اعضای انجمن رسمیت مییابد و تصمیمات اکثریت آراء معتبر است.
2-10- در صورتیکه در دعوت نخستین مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل میشود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.
3-10- مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل میشود. شرایط رسمیت جلسه مجمع فوق العاده همانند شرایط مجمع عمومی عادی مذکور در بندهای 1-10 و 2-10 میباشد و تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر است.
تبصره1: اعضای وابسته میتوانند در مجمع عمومی شرکت و در انتخاب نمودن اعضای هیأت مدیره و بازرسان اقدام نمایند.
تبصره2: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل 15 روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضا پیوسته و وابسته برسد.
تبصره3: یک سوم اعضا پیوسته میتوانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر اینکه و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان در اگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیأت مدیره و بازرس تصریح نمایند.
تبصره4: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسته عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیأت رئیسه مجمع از میان اعضا انتخاب خواهد شد.

ماده11: وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده:
1-11- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان 
2-11- تصویب خطی مشی انجمن
3-11- بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره و بازرس
4-11- تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
5-11- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
6-11- عزل هیأت مدیره و بازرس
7-11- تصویب انحلال انجمن
8-11- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب درآمدها و هزینه سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن

تبصره1: مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره میشوند.
تبصره2: اعضای هیأت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب میشوند.
تبصره3: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس نامزد کرده اند.
تبصره4: مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در مواد بندهای 5-11، 6-11، 7-11 تشکیل میشود.
 
....................................................